Wijziging eigen bijdrage Wmo 2019

Het kabinet neemt maatregelen om stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Onder voorbehoud: er komt een vast bedrag voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van maximaal € 17,50. Daarnaast telt bij de Wet langdurige zorg (Wlz) eigen vermogen minder zwaar mee.

Vast bedrag Wmo

Ondersteuning vanuit de Wmo kost vanaf 1 januari 2019 voor alle huishoudens maximaal € 17,50 per vier weken. Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt niet meer gekeken naar de hoogte van het inkomen en vermogen. U betaalt nooit meer dan € 17,50. Gemeenten kunnen wel een lagere eigen bijdrage vaststellen. Bijvoorbeeld voor huishoudens met een minimuminkomen.

Geef een reactie

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com