Vragen en antwoorden Coronavirus Medewerkers

Wat kun je zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

Vragen en antwoorden:

Covid-19 VaccinatieHieronder vind je informatiedocumenten m.b.t. de vaccinatie
– Infographic RIVM
– Informatie over landelijke registratie bij het RIVM
– Vaccin in het kort AstraZeneca
AlgemeenWelke richtlijnen worden gehanteerd?
Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM
Vallen wij onder de vitale beroepen?
Ja, wij vallen onder de vitale beroepen. Het RIVM heeft de thuiszorg als vitaal beroep aangemerkt omdat het zorgen voor een schoon en leefbaar huis, goede hygiëne en zorgen voor kwetsbare personen daaraan bijdraagt.
Kan ik getest worden op het Coronavirus?
Sinds 1 juni 2020 is het voor iedereen met klachten mogelijk om zich te laten testen. Voor het maken van een afspraak bel je met de GGD voor het maken van een afspraak 0800-1202.

Meer informatie is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
Ik ben positief getest op het Coronavirus, wat nu?
Wanneer je de testuitslag hebt, geef dit dan direct door aan je zorgcoordinator.

Indien er een positieve testuitslag is moet je minimaal 24 uur klachtenvrij zijn En je moet vanaf het begin van de klachten minimaal 7 dagen in thuisquarantaine hebben gezeten, ook al heb je al eerder geen klachten meer.
Geldt de bonus vanuit het Rijk voor zorgpersoneel ook voor ons?
Op dit moment is daar nog niets over bekend. Het volgende heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport daarover bekend gemaakt:
Wij zorgen er in overleg met zorginstellingen voor dat het geld terechtkomt bij de mensen voor wie het bedoeld is. Tijdens de zomer wordt verder uitgewerkt hoe de subsidie zo goed, en zo eenvoudig mogelijk kan worden uitgekeerd. Daarbij is het uitgangspunt dat de administratieve last voor zorginstellingen zo laag mogelijk blijft. Het streven is om het loket waar de bonus kan worden aangevraagd uiterlijk 1 oktober te openen.
Zodra hierover meer bekend is, worden jullie hier uiteraard over geïnformeerd.
Thuisblijven Wanneer moet ik thuis blijven?
Bij verkoudheid en/of hoesten en/of koorts; overleg met je coordinator.
Een persoon in mijn gezin is verkouden en/of heeft koorts. Moet ik thuis blijven?
Nee, alleen wanneer je zelf verkouden en/of koorts hebt, blijf je thuis.

Op 23 maart 2020 zijn er aangescherpte richtlijnen door de Rijksoverheid aangekondigd.  Als je hoest en/of verkouden bent, blijf thuis. Krijg je daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in vitale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd. Als je zelf geen klachten hebt, mag je gewoon aan het werk.

Bij hele kwetsbare cliënten (bij met COPD, met chemobehandeling) bel even om te overleggen.
Ik was verkouden of had koorts. Wanneer mag ik weer aan het werk?
Wanneer je één dag klachtenvrij bent mag je weer aan het werk.
HygiëneWelke maatregelen moet ik in acht nemen?
– Was regelmatig je handen met water en zeep.  

– Houd een papieren zakdoek voor je mond als je niest of hoest, en gooi deze daarna weg in de afvalemmer. Was na het hoesten of niezen je handen. Een alternatief is om in je elleboog te hoesten of te niezen.  

– Voor het drogen van handen zijn een stuk keukenrol, een schoon papieren handdoekje, warme lucht of een handdoekrol geschikt. Het is belangrijk dat materialen om handen aan te drogen slechts eenmalig gebruikt worden.  

– Raak zo min mogelijk je mond, neus of ogen aan.  
Maak voorwerpen die je vaak aanraakt, zoals deurklinken en kranen, regelmatig schoon.  

– Houdt 1,5m afstand tot de cliënt.

– Ventileer waar mogelijk ruimtes. 
Heeft het zin om een mondkapje te dragen?
Nee, het heeft geen zin om een mondkapje te dragen. Mondkapjes worden geadviseerd voor medische medewerkers. Verkeerd gebruik van de mondkapjes geeft schijnveiligheid.
CliëntenMijn cliënt is verkouden/hoest/heeft koorts. Mag ik de cliënt helpen?
Nee, vang de werkzaamheden niet aan en neem contact op met je zorgcoördinator. De zorgcoördinator zal contact opnemen met de cliënt om de afspraak te verplaatsen.
Ik maak mij zorgen om het welzijn van de cliënt. Wat moet ik doen?
Adviseer de cliënt contact op te nemen met de huisarts. Maak tevens melding bij de zorgcoördinator.
Een cliënt wil niet dat ik kom. Wat moet ik doen?
Neem contact op met je zorgcoördinator. De zorgcoördinator zal met de cliënt contact opnemen om verdere afspraken te maken.
Mijn cliënten vallen onder een kwetsbare doelgroep en hebben o.a. last van COPD, astma of diabetes. Mag ik naar deze cliënten?
Als de cliënt en jij verder geen gezondheidsklachten hebben, mag je gewoon aan het werk.
Het is niet mogelijk om 1,5m afstand van mijn client te houden. Wat moet ik doen?
Het is een vereiste om een afstand te houden van 1,5m tot de cliënt. Wanneer dit niet lukt. Neem contact op met je zorgcoördinator.
Mag ik in deze uitzonderlijke situatie andere taken doen voor de cliënt? Bijvoorbeeld boodschappen?
Normaal gesproken valt boodschappen doen niet onder onze taken. Op dit moment gaan wij wat soepeler om welke taken er binnen onze verantwoordelijkheid vallen. Het kan zijn dat de cliënt liever voor de zekerheid geen hulp wil, maar wel heel erg gebaat is bij het doen van een boodschapje. Dit is toegestaan. Overleg wel even met jouw coördinator hoe om te gaan met het betalen van de boodschappen. Ditzelfde geldt voor andere taken. Neem wel de ARBO richtlijnen en de richtlijnen van het RIVM in acht.
KinderopvangDe scholen en kinderopvang zijn gesloten en ik heb zelf geen kinderopvang.
Voor medewerkers in de vitale beroepen is een uitzondering gemaakt voor de opvang op school of de kinderopvang. De kinderen kunnen “gewoon” naar school en de opvang. Hierdoor kan jij je belangrijke werk gewoon doen.
Mijn kind hoest/is verkouden en kan hierdoor niet naar de opvang.
Kijk eerst binnen je eigen netwerk of er mogelijkheden tot opvang zijn. Wanneer deze er niet zijn, kan je in overleg met de coördinator verlof opnemen.
FinancieelHoe zit het met mijn salaris als ik niet aan het werk kan?
Als je thuis moet blijven omdat je verkouden bent of andere klachten hebt, dan krijg je doorbetaald op basis van je vaste uren/cliënten. Ook wanneer je een oproepovereenkomst hebt.

Als jouw vaste cliënt heeft afgezegd moet je beschikbaar blijven om deze uren bij een andere cliënt te kunnen maken. Wil je dit niet, bespreek dit dan met jouw zorgcoördinator. De gemiste uren gaan dan wel van jouw werktijd/vakantie-uren af. Is er geen ander werk beschikbaar dan krijg je de uren uitbetaald.
Hoe zit het met de uitbetaling van het vakantiegeld?
Docura Thuiszorg betaalt gewoon het vakantiegeld uit in periode 5.
Ik zie de uren die zijn geannuleerd, maar wel worden doorbetaald niet terug op het urenoverzicht, klopt dat?
Dit is juist. Deze zie je niet terug op je uren overzicht. Deze worden wel uitbetaald en staan separaat geregistreerd. Deze worden in de opvolgende periode uitbetaald.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com