Klachten zijn welkom!

Helaas kan het ook voorkomen dat u niet tevreden bent. Dat kan zijn over de planning, de communicatie, de medewerker(s) of over andere zaken. Graag horen wij dat van u, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. We willen u vragen om eerst contact op te nemen met uw zorgcoördinator. Komt u er niet uit of wordt het probleem niet opgelost? Dan kunt u een officiële klacht indienen.

Onze klachtenmanager gaat vervolgens met uw klacht aan de slag. Het kan zijn dat hij/zij nog wat meer informatie nodig heeft. In dat geval neemt hij/zij contact met u op. Docura Thuiszorg vindt hoor en wederhoor heel belangrijk, dus als er meerdere betrokkenen zijn, dan worden die ook benaderd voor meer informatie. Bij afhandeling van de klacht wordt u schriftelijk geïnformeerd.

Klacht indienen

Een klacht indienen kan op veel manieren. Dit kan:

  • Telefonisch

  • Per email,

  • Via het klachtenformulier op onze website

  • Social Media

  • Via de gemeente

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com